Welkom

Spiritueel helend consult met wijsheidskaarten en Boeddhistische coaching.
 
 
 
 

WIJSHEIDSKAARTEN "TRANSFORMATIE" SPIEGEL VAN DE ZIELDE VRAAG & HET ANTWOORD


“De vragen betreffen onopgeloste zaken van het hart. 

Het komt erop aan deze geduldig en mild te benaderen

en dan in een vraag te gaan leven

Als je de vraag leeft

groei je langzaam maar zeker

zonder het te merken

op een goede dag

het antwoord in”

 

WERKWIJZE


Het belangrijkste middel hiertoe is open zelfonderzoek, ofwel meditatie en contemplatie. De kern van meditatie is ontwikkeling van (zelf)mededogen en onbegrensde uitbreiding hiervan naar alles en iedereen.

Dit mededogen, dit meevoelen met het lijden, de kwetsuur en het onvolmaakte van levende wezens zonder daarbij zichzelf te verliezen, is aangeboren. 

Het is de onderlinge verbinding, de ware aard van mens en wereld.

Deze wordt vrijgemaakt door het onderzoeken  van ego-verwarring, verstoring of sabotage van buitenaf en binnenuit met geduld, acceptatie en mildheid. 

Voorbij aan denken of oordeel.

De cultivering van dit vriendelijke zelfonderzoek (metta) is de methode: meditatie en contemplatie als weg. Met als doel: ontdekking van levenszin en levensopdracht. 

Samengevat: de transformatie van “kind van je ouders” naar “ kind van het universum.”

 

INDIVIDUEEL CONSULT


Bij het wijsheidsconsult “TRANSFORMATIE “- “SPIEGEL VAN DE ZIEL” wordt dit begeleid in een sfeer van veiligheid, acceptatie, goed luisteren en spreken en diepgaand vertrouwen in het ( zelf)helende vermogen van de menselijke aard.

Hierbij wordt een harts- of levensvraag, eenvoudig en actueel, letterlijk in kaart en beeld gebracht, onderzocht en geïnterpreteerd op zijn unieke werking van heling. 

Zo worden stressbronnen, blokkades en hang-ups van oudsher, zelfsabotage en blinde vlek, verstoorde relaties en een verborgen negatieve en (zelf)destructieve grondhouding ontmanteld.

Een vraag wordt onderzocht met de kaartenreeks Dualisme (79 kaarten, waarvan één blind getrokken) en spiegelt de zielswaarheid, die verborgen bleef voor het bewustzijn. 

Een inleidend gesprek aan de hand ook van gerichte vragen vooraf, maakt context van de vraag duidelijk en vergroot de ontvankelijkheid voor het vervolg en een effectieve raadpleging.

Een hoger antwoord vloeit hieruit voort (reeks Non- dualisme, 65 kaarten) en daartoe wordt apart een kaart blind getrokken. Vanuit dieperliggende eigen wijsheid  en inzichten  met aanvulling door de coach wordt dit afgesloten met een hernieuwd commitment aan goede zelfzorg en bevrijding van anderen.

Aanvullend advies geeft praktische en dagelijks te beoefenen handvaten.

Tarief: € 25,-
Duur : 1 tot 1,5 uur

 

GROEPS CONSULT


Ook in groepsverband kunnen de wijsheidskaarten ingezet worden. Met inleidende toelichting en eventuele workshopvoorbereiding op ieders persoonlijke vraag, trekt iedere deelnemer blind een kaart. De persoonlijke duiding van de getrokken kaart wordt gedeeld met de andere deelnemers. Een hierop aanvullende zienswijze van coach en ook de andere deelnemers, biedt een essentiële meerwaarde. Het groepsconsult kan desgewenst gecombineerd worden met een kleine expo van enkele originele beeldcollages en lezing over achtergronden en werkwijze met de kaarten.

 

COACHING


Begeleide verdieping in zelfonderzoek en meditatie, methoden en inzichten en praktische beoefening van contact met dieper hartsverlangen. Hieruit bevrijde juiste intentie en motivatie; als gedoseerde natuurlijke uitwerking of toepassing daarvan in dagelijks leven. In één of meerdere sessies. Incidenteel  of desgewenst over een langere periode. 

 

BRONNEN


Onderzoek, coaching en consult putten uit bronnen van universele en ongelabelde wijsheid en spiritualiteit.

Met enige nadruk op boeddhistische psychologie, mindfulness/aandachtstraining, ondersteund door up-to-date wetenschappelijke voortschrijdende inzichten.

De beeldcollage-kaarten zijn gemaakt op het kruispunt van moderne beeldende kunst  en oude spirituele tradities.

Fundamenteel  is de  ervaring van de diepere sensitieve en ware aard van mens en wereld via leegte ervaring.

Dit is INTERZIJN of Interbeiing (Thich Nath Hanh),

Dus relationeel en onderling afhankelijk, zowel wat oorzaak als gevolg betreft. De bevraagde facetten hiervan geven verheldering, hernieuwde energie en levensmoed, kracht en levenszin.

De vrager krijgt zo toegang tot, of valt samen met zijn unieke levensopdracht.

 

Biografische gegevens


Ton de Gouw is geboren op 30-8-1949/ coach- kunstenaar- dichter/ex–teken-,kunst- en theaterdocent, Designacademy Eindhoven -“Dharma- Drama”  tot 2014).

Opgeleid tot Mindfull coach in 2012 aan de Academie voor Open bewustzijn - Dorle Lommatzsch. Gedurende 15 jaar aanvullende en onderbouwende trainingen.

Ervaring van 45 jaar als kunstenaar/theatermaker en poppenspeler worden creatief ingezet tijdens coaching en consult.


De wijsheidskaarten “systemen”  

2 reeksen kaarten. 

  1. De vraag: 
  2. Dualisme. 79 kaarten

  3. Beeldende kunst collages en tekeningen door auteur autonoom ontwikkeld gedurende de laatste drie jaar op het kruispunt van kunst en spiritualiteit.
  4. De kaarten zijn multi- interpretabel en dienen als een soort “spirituele rohrschach test”.

     
  5. Het antwoord: 
    Non-dualisme. 65 kaarten